Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğretim

TEDÜ Sosyoloji Bölümü, TED Üniversitesinin öğrenci odaklı, katılımcı, etkin eğitim anlayışının ışığında, modern dünyanın ve Türkiye’nin gereksinim duyduğu ve talep ettiği sosyolojik bilgiyi üretebilecek yetkinlikte sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Benimsediği disiplinlerarası yaklaşım ile öğrencilerimizin toplumsal dünyayı kavramalarına, karmaşıklaşan dinamikleri anlamalarına yardımcı olacak, güçlü bir analitik, ampirik ve karşılaştırmalı yönelime sahip olmaları hedeflenmektedir. Eğitim ve öğretim programımız da bu hedefler ışığında şekillenmiştir.

Sosyoloji programımızdaki dersler üç grupta toplanabilir. İlk grupta, TED Üniversitesinin ‘liberal arts’ geleneğinin yansıması olan, ortak alan dersleri bulunmaktadır. Bu dersler öğrencilerimizin dünyaya geniş bir pencereden bakmalarını sağlarken, aynı zamanda temel bilim ve akademik beceriler açısından sağlam bir alt yapı oluşturmalarına da olanak sağlar.

İkinci grupta, sosyolojinin temel taşları kuram ve yönteme odaklanan dersler yer alır. İkinci sınıfta, klasik sosyoloji kuramı ve araştırma yöntemleri ile başlayan bu gruptaki dersler ile öğrencilerimiz toplumu anlamak için kullanacakları teorik ve metodolojik araçlarla donatılmaktadırlar. Dördüncü sınıfta, iki döneme yayılan araştırma projesi ve seminer dersi aracılığıyla, öğrencilerimiz edindikleri kuramsal ve yöntemsel bilgileri, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, kendi kurguladıkları bir araştırma projesine uygulama fırsatı edinirler.

Üçüncü grupta ise, toplumsal cinsiyet, eğitim, küreselleşme, siyaset, din, sağlık, şehirleşme, cinsellik, kültür, sekülerlik, gündelik hayat, toplumsal eşitsizlik gibi çok geniş yelpazedeki konuları inceleyen seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ikinci sınıftan başlayarak son sınıfa kadar alabildikleri bu bölüm içi seçmeli dersler aracılığıyla ilgilerini çeken alt alanlarda daha kapsamlı bilgi edinme ve yoğunlaşma imkanını elde etmektedirler.