Ana içeriğe atla

Ek Dal

Ek Dalın Amacı:

Sosyoloji ek dal programı, sosyoloji disiplini ve sosyolojinin alt alanları hakkında genel bir anlayışa sahip olmak isteyen öğrenciler için oluşturulmuştur. Bu ek dal programının amacı öğrencilerin sosyolojideki hem teorik hem de metodolojik yaklaşımları öğrenmelerini, bu yaklaşımları sosyolojinin alt alanlarına uygulamalarını ve kendi disiplinlerine sosyolojik bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.

Ek Dalın Gerekleri:

Öğrencilerin başvuru için ön koşul olarak SOC 103 Sosyolojiye giriş dersini, 1 zorunlu dersi (aşağıdaki listede belirtildiği üzere) ve ayrıca 2 ya da 3 seçmeli dersi (aşağıdaki listede belirtildiği üzere) almaları gerekmektedir.

Başvuru için önkoşul:

SOC 103 Sosyolojiye Giriş

Toplam ders sayısı: 5

  •     Zorunlu Dersler: 1
  •     Seçmeli Dersler: 4

Toplam kredi: 15

DERS KODUDERS ADIKREDİSTATÜ
SOC 203Sosyoloji Teorileri: Klasik I3Zorunlu
SOC 210Aile Sosyolojisi3Seçmeli
SOC 211Eğitim Sosyolojisi3Seçmeli
SOC 212Din ve Toplum3Seçmeli
SOC 220Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları3Seçmeli
SOC 221İktisat ve Toplum3Seçmeli
SOC 222Küreselleşen Dünyada Göç3Seçmeli
SOC 223Yeni Toplumsal Hareketler3Seçmeli
SOC 224Sosyal Antropoloji3Seçmeli
SOC 304Demografi ve Toplum3Seçmeli
SOC 310Refah ve Sosyal Politika3Seçmeli
SOC 311Gençlik Sosyolojisi3Seçmeli
SOC 314Din ve Modernite3Seçmeli
SOC 320Kültürel Dönüş ve Tüketim3Seçmeli
SOC 321Yaşlanma Sosyolojisi3Seçmeli
SOC 322Küreselleşme ve Çok Kültürlülük3Seçmeli
SOC 323Toplumsal Değişme3Seçmeli
SOC 325 Göç ve Mekan3Seçmeli
SOC 413  Medikalleşme ve Sağlık Sosyolojisi3Seçmeli

 

Ders İçerikleri

Ders Profilleri

 Daha fazla bilgi edinmek için, lütfen tıklayınız.