Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Sosyoloji, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana toplumsal düzen ile küresel ve ulusal düzeyde deneyimlenen hızlı toplumsal değişme sürecinin yapısını anlamaya çalışmıştır. Öncüleri, toplum hakkında düşünmeye bilimsel bir yapı kazandırmayı amaçlamış, sosyolojiyi diğer bilimlerden ayrıştırmayı hedeflemiştir.

Bugün sosyoloji, kurucularının çizdiği çerçevenin çok ötesine geçmiş ve hayatın her alanını kendisine konu edinmiştir. Mikro düzeyde, gündelik hayatta üstünde çok düşünmediğimiz eylemler, alışkanlıklar ile makro düzeyde sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite, aile, din, hukuk, eğitim ve sağlık gibi konuları incelemektedir. Kısacası, toplumsal hayata dair her şey sosyolojinin konusunu oluşturmaktadır. Sosyoloji bu anlamda diğer sosyal bilimlerin de temelini oluşturmaktadır; zira siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkiler, sosyal ilişkiler üzerine kuruludur ve toplum bağlamında düşünüldüğünde anlamlıdır.

Sosyologlar sadece toplum hakkında akademik bilgi üretmezler aynı zamanda ürettikleri bilgi ile toplumların nasıl olması gerektiğine dair düşünenlere, politika belirleyicilere de yol gösterirler. Sosyologların ürettiği bilgi doğal ve değişmez olarak kabul ettiğimiz toplumsal kurallar, kültürel normlar, eşitsizlik gibi olguların belirli toplumsal ve tarihsel süreçlerin ürünü olduğunu, dolayısıyla kaçınılmaz olmadığını ortaya koyar. Bu özelliğiyle toplumun genel geçer kabullerini sorgulamaya açarak bizlere başka bir dünyanın, farklı sosyal ilişkilerin mümkün olduğunu gösterir. Dolayısıyla sosyolojinin amacı, sadece toplumsal dünyayı açıklamak değil, aynı zamanda hepimiz için daha insani bir gelecek yaratmak adına çözümler ve yöntemler hayal etmektir.

TEDÜ Sosyoloji Bölümü’nde bu hayale sahip, eleştirel düşünebilen, toplumsal yaşamın doğasını, yapısını ve dinamiklerini anlayıp yerel ve küresel gelişmeleri okuyabilen, evrensel bilgiyi Türkiye’nin özgün koşullarına uyarlayabilen, edindiği bu bilgi ve birikimi farklı kariyer alanlarında uygulayabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Genç bir bölüm olarak, sürekli değişen dünyada, geniş bir yelpazeye yayılan toplumsal sorunların karmaşıklığını kavramak için gerekli olan bilgi ve donanımı öğrencilerimize kazandıracak azim ve dinamizme sahibiz.