İlgili Bağlantılar

Uluslararası Sosyoloji Dernekleri

Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA)  http://www.asanet.org/

Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA)   http://www.europeansociology.org/

Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA)  http://www.isa-sociology.org/en/

 Ulusal Örgütler 

Sosyoloji Derneği  http://www.sosyolojidernegi.org.tr/

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)  http://tsbd.org.tr/

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMER)  http://sosyolojimezunlari.org/

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü  http://www.hips.hacettepe.edu.tr/

 Uluslararası Örgütler

Uluslararası Af Örgütü  https://www.amnesty.org/en/

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)  https://www.iom.int/

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  http://www.oecd.org/

Dünya Bankası (WB)  https://www.worldbank.org/

Birleşmiş Milletler (UN)  http://www.un.org/en/index.html

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)  https://www.unicef.org/

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  http://www.undp.org/

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)  http://en.unesco.org/

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC)  http://www.unhcr.org/

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  http://www.who.int/en/

 Devlet Kurumları 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  http://www.aile.gov.tr/

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  http://www.goc.gov.tr/Main/

T.C. Kalkınma Bakanlığı  http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  http://www.kultur.gov.tr/

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  http://www.meb.gov.tr/

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  https://www.csgb.gov.tr/

T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)  http://www.yok.gov.tr/

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  https://www.tubitak.gov.tr/tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)  http://www.tuik.gov.tr/Start.do

 Dergiler

Ulusal Dergiler

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi  http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi

Amme İdaresi Dergisi  http://www.todaie.edu.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=1

Nüfusbilim Dergisi   http://www.hips.hacettepe.edu.tr/dergiler.shtml

Eğitim, Bilim, Toplum  http://www.egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt

FE Dergisi  http://cins.ankara.edu.tr/

Praksis  http://www.praksis.org/tr/

Toplum ve Bilim  http://www.toplumvebilim.com/public/default.aspx

Uluslararası Dergiler